Dat Therapy | Đất Trị Liệu
Certified Mental Health Providers in Canada and Vietnam. Nhà cung cấp các dịch vụ Trị Liệu Tâm Lý Lâm Sàng được chứng nhận ở Canada và Việt Nam.

Our Mental Health Services | Các dịch vụ hiện có tại Đất Trị Liệu

Free | Miễn Phí
Free Consultation | Tư Vấn Miễn Phí
From $60 | Từ 1.100.000đ
Individual Therapy | Trị Liệu Cá Nhân
From $60 | Từ 1.100.000đ
Art Therapy | Trị Liệu Nghệ Thuật
From $85 | Từ 1.600.000đ
Couples Therapy | Trị Liệu Cặp Đôi